ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,190

สวนขวัญเมือง

เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองยะลา ห่างจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 300 เมตร ดัดแปลงมาจากสวนสาธารณะพรุบาโกย เป็น สนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง มีโขด หินและชายหาดจำลอง มีสนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เดินทางมาเปิดสวนขวัญเมือง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2529

ที่เที่ยวแนะนำ