ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 902

สวนสาธารณะสนามช้างเผือก

อยู่ถนนพิพิธภักดี มีพื้นที่ 80 ไร่ เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชาธาร" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2511

ภายในสวนสาธารณะมี ศาลากลางน้ำ รูปปั้นจำลองของสัตว์ต่างๆ หลายชนิด และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและสวนสาธารณะที่ประชาชนยะลามาพักผ่อนหย่อนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ