ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,027

ป่าบาลา-ฮาลา

หรือสวนป่าพระนามาภิไธย (ส่วนที่ 2)เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิด มีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู้ในแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส นอกจากนั้นยังเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำในเขื่อนบางลาง และนักท่องเที่ยวที่สนใจจะศึกษาการเดินป่าธรรมชาติ การนั่งเรือ ล่องแพ ตกปลา

 
ที่เที่ยวแนะนำ