ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 910

น้ำตกอินทสร

เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก เกิดจากภูเขา บรรยากาศร่มรื่น ห่างจากบ่อน้ำร้อนเบตง มา 2 กม. มีแอ่งน้ำเล่นน้ำได้ และมุมศาลานั่งพักผ่อน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวเมืองเบตงไปเส้นทางหมายเลข 410 ( ยะลา - เบตง ) ประมาณกิโเมตรที่ 4 เลี้ยวซ้ายทางแยกไปทางบ่อน้ำร้อนเบตง เลยจากบ่อน้ำร้อนไปอีก ประมาณ 2 กิโลเมตร น้ำตกอินทสรเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ติดข้างทาง

ที่เที่ยวแนะนำ