ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 55

น้ำตกทีลอจ่อ

เป็นสายน้ำตกที่ไหลทิ้งตัวจากหน้าผาสูงชันความสูงระดับ 80 เมตร แล้วแตกกระจายเป็นฝอยดูเหมือนสายฝนที่ตกลงมาสู่ลำน้ำแม่กลอง เกิดเป็นรุ้งกินน้ำที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงเวลา 09.00 น.ที่จะปรากฏภาพความงามนี้ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งทุกคนยังสามารถเข้าไปถ่ายรูป รุ้งกินน้ำตัวนี้ได้อย่างใกล้ชิดได้อีกด้วย และเพราะความชุ่มฉ่ำที่มีอยู่ตลอดทั้งปี บริเวณน้ำตกจึงมีมอส ตะไคร่น้ำสีเขียวจับอยู่มากมาย เติมเต็มความสวยงามให้น้ำตกดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น น้ำตกทีลอจ่อจึงกลายเป็นไฮไลท์หนึ่งของการล่องแพยาง จากอำเภออุ้มผางไปตามลำน้ำแม่กลองที่ทุกคนเฝ้าฝันจะได้พบเห็นกับตาตัวเองสักครั้ง นอกจากนี้น้ำตกทีลอจ่อ ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1.8 กิโลเมตร โดยผ่านป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ ที่มีดอกกระเจียวขึ้นกระจายเต็มผืนป่า ก่อนจะถึงน้ำตกอันเป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางเดินเส้นนี้