ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 50

น้ำตกปิตุ๊โกร

น้ำตกรูปหัวใจสูงที่สุดในเมืองไทย ใน อ.อุ้มผาง เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อลังการ หากมองน้ำตกปิตุ๊โกรจากที่ไกลๆ จะเห็นน้ำตกเป็นรูปหัวใจสุดโรแมนติก การมาเที่ยวน้ำตก ต้องเดินเท้าและพักค้างคืนในป่า