ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 763

น้ำตกเซปละ

สภาพโดยทั่วไปของน้ำตกนั้นเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนที่ไหลหลั่นลดเป็นชั้น ๆ มีความกว้าง 10 เมตร ยาว 50 เมตร โดยกระแสน้ำที่ตกลงกระทบโขดหินทำให้ดูคล้ายกับก้อนเมฆสี ขาวที่มีความสวยงาม

น้ำตกเซปละ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยป่าไผ่และไม้นานาพรรณ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นชาวพื้นถิ่นที่เข้าไปพักผ่อน