ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 728

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก บริเวณที่ทำการที่ตั้งอยู่ด้านนอกนั้นเดิมเป็นหมู่บ้านที่ถูกผลักดันออกนอกเขตอนุรักษ์ ปัจจุบันเป็นที่จัดค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่เยาวชน ปกติจะไม่เปิดให้ท่องเที่ยวได้ จะอนุญาติเฉพาะผู้ที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติ ดูนก โดยห้ามส่งเสียงอึกทึก