ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 872

ทวีชัยแลนด์

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแบบธรรมชาติ อยู่ริมถนนสายตาก-แม่สอด บริเวณกม.ที่ 78 ภายในเป็นสวนไม้ดอกไม้ผลที่ร่มรื่นมีกรงเลี้ยงสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนปิกนิก ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 15 บาท เด็ก 10 บาท มีบ้านพัก 30 หลัง ราคาตั้งแต่ 400-2,600 บาท ติดต่อจองที่พักได้โดยตรงที่ บริษัท ทวีชัยแลนด์ 457/1 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. (055) 531-287, 531-569 หรือที่ 60 หมู่ 6 ถนนตาก-แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก