ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, สุพรรณบุรี

หัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่องเสียงมากของสุพรรณ คือ เครื่องจักสาน ประเภทไม้ไผ่ และหวาย โดยเฉพาะลายดอกพิกุล และหนามทุเรียนสุพรรณเป็นลายที่มีความสวยงามและประณีต ไม้กวาดจากเส้นใยมะพร้าวและดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา และการทอผ้าที่อำเภออู่ทอง อำเภอเมือง และอำเภอสองพี่น้อง นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอาหาร และของที่ระลึกที่มีชื่อ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ขนมสาลี่ แห้วกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง เห็ดโคน เป็ดย่างน้ำผึ้งปลาม้า ไก่อบฟาง ปลาแดดเดียว เนื้อแดดเดียว เป็นต้น

ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
เจริญชัย 1 สี่แยกมาลัยแมน โทร. 035-522454 (สาลี่สุพรรณ)
เจริญชัย 2 ติดขนส่งจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง (สาลี่สุพรรณ)
ร้านแม่บ๊วย 44 หมู่ 5 ตลาดบางปลาม้า โทร. 035-587077 (สาลี่สุพรรณ)
เอกชัย อำเภอเมือง โทร. 035-511714 (สาลี่สุพรรณ)
โรงงานเครื่องเคลือบดินเผาเบญจรงค์ทอง 16/7 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง โทร. 035-511909, 035-523792 (เครื่องลายครามและเครื่องเบญจรงค์)