ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, สุพรรณบุรี

อำเภอเมือง
ข้าวต้มน้องปู 28 ถนนหมื่นหาญ โทร. 035-511-203, 035-502-971
ดีสุกี้ 74/64-65 ถนนคลองส่งน้ำ อาร์ 1 โทร. 035-511-817, 035-500-626
ทิพวัลย์เบเกอรี่ 137/4-5 ถนนประชาธิปไตย โทร. 035-511-998, 035-511-001
นพรัตน์ภัตตาคาร 334 ถนนหมื่นหาญ ใกล้วัดปราสาททอง โทร. 035-511-708, 035-502-690
บัวเงิน 359/2 ถนนไผ่ขวาง-ลาดตาล โทร. 035-523-816
สวนอาหารไผ่ขวาง 167 หมู่ 2 ตำบลไผ่ขวาง โทร. 035-523-014-5
พชร 1 ถนนนางสร้อยฟ้า โทร. 035-521-007, 035-511-860
เรือนไทย 21 ถนนนางเทพทอง โทร. 035-521-582
เรือนแพ (ครัวสุพรรณ) 99 หมู่ 3 ถนนสุพรรณ-โพธิ์พะเยา โทร. 035-523-057
สุพรรณโอชา 210-216 ถนนไผ่ขวาง-ลาดตาล โทร. 035-522-436
สุขใจ 666/1 ถนนนางพิม โทร. 035-521-662
อำเภอบางปลาม้า
กาแฟ & ขนมจีน สองพันบุรี กม.ที่ 91 (เลยแยกบางปลาม้า 4 กม.) โทร 035-503-217
แม่บ๊วย 44 หมู่ 5 ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า โทร. 035-587-077
สวนอาหารสาลีวิว 83/1 กิโลเมตร 74 ถนนบางบัวทอง โทร. 035-522-103
อำเภอศรีประจันต์
เรือนแพป้าสร้อย ริมแม่น้ำหน้าที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ โทร. 035-581-113
ห้องอาหารทองประศรี ในโรงแรมวังยาง ริเวอร์ พาร์ค ต.วังยาง โทร 035-548-870-1, (01) 216-2835
อำเภอดอนเจดีย์
รุ่งเรือง ถนนไชยานุภาพ โทร. 035-591-002
อำเภอสามชุก
ร้านซ้ง ริมถนนสายสุพรรณบุรี-ชัยนาท โทร. 035-571-271, 035-571-098