แผนที่

แก้ไข

แผนที่ สุพรรณบุรี

 

1. อ่างเก็บน้ำกระเสียว KRASIEAW RESERVOIR
2. บึงฉวากเฉลิมพระเกียร BUNG CHAWAK CHALERM PHRAKIAT
3. อนุสรณ์ดอนเจดีย์ DON CHEDI MONUMENT
4. สวนนกท่าเสด็จ SUAN NOK THA-SADET
5. วัดป่าเลไลยก์ WAT PA RERAI
6. อุทยานพุม่วง PU MUANG NATIONAL PARK
7. วัดไผ่โรงวัว WAT PHAI RONG WUA