ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 262

วัดเขาดีสลัก

วัดเขาดีสลัก

วัดเขาดีสลัก เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยหินทรายแดง มีลักษณะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่พบตามที่อื่นๆ คือ  เป็นรอยพระพุทธบาทนูนต่ำ ขนาดกว้างประมาณ 65.5 ซม. และยาวประมาณ 141.5 ซม. และนอกจากนี้ที่วัดเขาดีสลักแห่งนี้ ยังขุดค้นพบโพรงหินภายในมีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่าง ๆ อีกหลายชนิดวัดเขาดีสลัก

พระอุโบสถ

รูปปั้นหลวงพ่อในตู้กระจก

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ วัดเขาดีสลัก

พญานาคบันไดทางขึ้น

ศาลาวัดเขาดีสลัก

ศาลาวัด เขาดีสลัก

จิตกรรมรูปปั้น

งานศิลปกรรม

 ลานแสดง