ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 156

วัดพร้าว

วัดพร้าว

อยู่ที่ตำบลโพธิ์พระยา ติดกับประตูน้ำโพธิ์พระยา ห่างจากจังหวัดประมาณ 9 กม. ภายในวัดมีวิหารเลียนแบบสถาปัตยกรรมพม่า เป็นที่ประดิฐฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง นอกจากนั้น ยังมีหอไตรกลางน้ำ ตู้พระธรรม ในวัดยังมีดงยางเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่ จำนวนนับพันตัว


วัดพร้าว สุพรรณบุรี 

ด้านบนเป็นไม้สัก

วัดพร้าว สุพรรณบุรี

วัดพร้าว สุพรรณบุรี 

ด้านใน จะมีพระพุทธรูปโชว์

ปิดทองหลวงพ่อเซ้ง