ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 154

วัดพระธาตุ

วัดพระธาตุ

วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดสวนแตง ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "วัดพระธาตุนอก" เพราะลักษณะ พระปรางค์คล้ายกับพระปรางค์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแต่ขนาดย่อมกว่า มีความสูงประมาณ 20-25 เมตร เป็นพระปราค์เดี่ยว ไม่มีพระปรางค์องค์เล็กคู่เดียวประกอบ ทั้งด้านหน้าด้านหลังมีบันไดและซุ้มประตู ยอดพระปรางค์มนกว่ายอดพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งมียอดแหลม แผ่นอิฐมีขนาดเล็ก และสอด้วยปูนหวาน เนื้อหยาบ จากหลักฐาน พ.ศ. 1967-2031 (ในรัชสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) หรือพระบรม-ไตรโลกนาถ)


วัดพระธาตุวัดพระธาตุ วิวมุมสูงวัดมหาธาตุ มุมสูงวิวด้านบนมองเห็นบ้านริมแกำแพงรั่ว พระธาตุฯด้านหน้าพระอุโบสถพระธาตุเจดีย์ข้างๆศาลาวัดพระธาตุพระธาตุเจดีย์หญ้าข้างๆ กับพระเจดีย์

ประวัติโบราญสถาน

ซุ้มประตูทางเข้า

วัดพระธาตุ

ฝูงนกด้านบน

วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี

พระอุโบสถอีกด้านหนึ่ง

พระอุโบสถ วัดสำหรับมีงาน

ด้านหน้าพระอุโบสถ

จุดกราบไหว้

พระปรางค์เจดีย์

การเดินทาง

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนมาลัยแมน (ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ) ไป 15 กม.