ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,740

สวนละไม

สวนละไม

สวนละไม เป็นสวนผลไม้ที่มีเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติอากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีการจัดวางผังปลูกผลไม้แต่ละชนิดอย่างเป็นระบบ มีผลไม้ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว หลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ชมพู่ ลำไย สละแก้วมังกร ลองกอง มะเฟือง มะยงชิด องุ่น ฯลฯ เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับบรรยากาศ และความสุขจากการเก็บผลไม้สดๆ จากต้น สะดวกสบายด้วย รถบริการเข้าชมสวน มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และข้อมูลตลอดการชมสวน สัมผัสบรรยากาศฟาร์มแกะบนเนินเขา ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ร่มรื่นที่…สวนละไม Sheep Farm พบกับความน่ารักของฝูงแกะ ขนฟู ขนหนานุ่ม ที่ทุกๆท่านสามารถให้อาหารและถ่ายรูปกับฝูงแกะได้อย่างใกล้ชิด

 
จุดจอดรถสวนละไม

จุดจอดรถสวนละไม

บัตรนั่งรถชมสวนละไม

บัตรนั่งรถชมสวนละไม

จุดแรกที่ไปกันเป็นจุดชมดอกไม้หลากสีไฮไลท์ของที่นี่เลย

จุดแรกที่ไปกันเป็นจุดชมดอกไม้หลากสีไฮไลท์ของที่นี่เลย

ทุ่งดอกคอสมอส

ทุ่งดอกคอสมอส

ทุ่งดอกคอสมอส

ทุ่งดอกคอสมอส

จุดชมวิว ทุ่งดอกคอสมอส

จุดชมวิว ทุ่งดอกคอสมอส

สวนดอกไม้

สวนดอกไม้

สวนดอกไม้

สวนดอกไม้

สวนดอกไม้

สวนดอกไม้

ทุ่งปอเทียง

ทุ่งปอเทียง

ทุ่งปอเทียง

ทุ่งปอเทียง

ดอกหญ้าริมทาง

ดอกหญ้าริมทาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --