แก้ไข

เทศกาลประเพณี, ระยอง

งานเทศกาลผลไม้ และของดีเมืองระยอง

เป็นงานเทศกาลประจำปีจัดในช่วงฤดูผลไม้ ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี สถานที่จัดงานจะสลับหมุนเวียนกันระหว่างอำเภอเมืองระยอง กับอำเภอแกลง ในงานจัดให้มีขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ การประกวดผลไม้ ประกวดธิดาชาวสวนผล-ไม้ การจำหน่ายผลไม้ และ ผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล ตลอดจนการแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร

 

............................................................. 

 

งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ

เป็นงานประเพณีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในงานจัดให้มีการห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ การแข่งขันเรือยาว การลอยกระทง และการแสดงมหรสพต่าง ๆ

 

............................................................. 

 

งานวันสุนทรภู่

จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 26 มิถุนายน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลงมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการผลงานของสุนทรภู่ การ-แสดงละครในวรรณกรรมของสุนทรภู่ ผลงานสุนทรภู่ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น

 

............................................................. 

 

งานวันตากสินมหาราชและงานกาชาด จ.ระยอง

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม - 3 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามกีฬา กลางจังหวัด เป็นงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าและการ แสดงมหรสพ

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --