ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,619

เขาแหลมหญ้า

เขาแหลมหญ้า

อยู่เลยบ้านก้นอ่าวมาเล็กน้อย ตามถนนเลียบชายหาดเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ริมทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 680 ไร่ บางส่วนเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ปกคลุมด้วยป่าละเมาะ ด้านหน้าเป็นชายหาดยาว เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว

 

ถ่ายจากจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ถ่ายจากจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

จุดปลายของเขาแหลมหญ้า

ป้ายอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

ป้ายอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

สะพานเดินเล่น

สะพานเดินเล่น

จุดถ่ายภาพไฮไลท์สำคัญๆเลยของที่นี่

จุดถ่ายภาพไฮไลท์สำคัญๆเลยของที่นี่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --