ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,392

วัดบ้านแลง

วัดบ้านแลง

วัดบ้านแลง บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2285 ในสมัยอยุธยา มีโบราณสถานเก่าแก่คู่วัดที่ยังอยู่ในสภาพน่าชม คือโบสถ์หลังเก่าและหอไตรกลางน้ำ สำหรับผู้ชื่นชอบศิลปะและสถาปัตยกรรมไม่ควรพลาดชม ทางวัดยังคงดูแลและใช้ประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์อยู่ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานเก่าแกก่คู่โบสถ์ เป็นพระพุทธรูปสีทองปางมารวิชัย


บริเวณทางเข้าวัดบ้านแลง

บรรยากาศรอบๆ วัดบ้านแลง

อาคารภายในวัดบ้านแลง

วัดบ้านแลง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --