ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,189

ท่าเรือเทศบาล ท่าเรือไปเกาะเสม็ด

ท่าเรือเทศบาล ท่าเรือไปเกาะเสม็ด

ท่าเรือเทศบาล จุดติดต่อสอบถามจำหน่ายตั๋วเรือข้ามไปเกาะเสม็ดและเป็นจุดพักนักท่องเที่ยวก่อนจะเดินทางไปยังเกาะเสม็ด จากท่าเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ

  • มีเรือโดยสารบริการทุกวัน (รอผู้โดยสารอย่างน้อยประมาณ 20 คน จึงออกเรือ) ค่าโดยสารระหว่างบ้านเพ-หาดทรายแก้ว(ท่าเรือหน้าด่าน) ไป-กลับ 100 บาท เริ่มออกเวลา 08.00 -16.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
  • เรือ speed boat ราคาเหมาประมาณ 1,500-2,600 บาท ต่อเที่ยว ขึ้นอยู่กับคนและขนาดของเรือ
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --