ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,044

ปากน้ำระยองและหาดแหลมเจริญ

ปากน้ำระยองและหาดแหลมเจริญ

ปากน้ำระยองและหาดแหลมเจริญ เป็นแม่น้ำสายสั้นๆที่ยาวเพียง 50 กิโลเมตร ไหลผ่านตัวเมืองระยอง ตามเส้นทางเพียง 5 กิโลเมตร ปากน้ำระยอง เป็นชายหาดแหลมเจริญ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ชาวเมืองนิยม ในช่วงเย็นจะมีผู้มานั่งพักผ่อนกินลมชมวิวกันมาก มีอาหารทะเล และไก่ย่าง ช่วงจากวัดปากน้ำ จนถึงบริเวณปากน้ำมีชุมชนชาวประมงอาศัยอยู่ มีท่าเรือเล็กใหญ่คอยรอรับปลาสดจากเรือประมง ยามเย็นบริเวณปากน้ำระยอง เราจะเห็นภาพของเรือประมงน้อยใหญ่ เรียงกันออกสู่ท้องทะเล


ปากน้ำระยอง

เรือจับปลาบริเวณปากน้ำระยอง

บริเวณรอบๆ ปากน้ำระยอง สามารถมานั่งพักผ่อนรับบรรยากาศสบายๆ ได้

ปากน้ำระยอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --