ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,027

วัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับ การยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ภายในวิหารมีพระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร พระพุทธรูปองค์นี้มี ลักษณะแปลกคือ นอนตะแคงซ้าย เดิมอยู่ กลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี 2524


บรรยากาศภายในวัดป่าประดู่

ศาลาภายในวัดป่าประดู่

พระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้าย

ภายในวิหารของวัดป่าประดู่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --