ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,129

ตลาดบ้านเพ

ตลาดบ้านเพ

ตลาดบ้านเพ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและที่ตั้งท่าเรือไปเกาะเสม็ด เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยอง เช่นกะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาหมึก โมบายเปลือกหอย ฯลฯ

ตลาดบ้านเพ

ร้านค้าจำหน่ายอาหารทะเล และของฝากมากมาย

บริเวณด้านหน้าของตลาด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --