ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,250

อ่าวช่อ เกาะเสม็ด

อ่าวช่อ เกาะเสม็ด

อ่าวช่อ หรือ อ่าวลุงหวัง เป็นหาดที่มีความเงียบสงบเป็นส่วนตัว บรรยากาศดีมากรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ทะเลที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ตรงอ่าวช่อนั้นมีสะพานยื่นออกไปในทะเลทรายขาวละเอียดเหมาะแก่การเล่นน้ำ

บริเวณชายหาดอ่าวช่อ

สะพานบริเวณอ่าวช่อ สามารถเดินไปชมบรรยากาศทะเลใกล้ๆ ได้

สะพานบริเวณอ่าวช่อ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --