ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,414

ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด

ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด

     ท่าเรือหน้าด่าน ถือว่าเป็นจุดส่งผู้โดยสารของท่าเรือต่างๆ ที่วิ่งทุกชั่วโมง ค่าเรือจากบ้านเพ-หน้าด่านประมาณ 50 บาท/เที่ยว/คน สามารถขึ้นได้ทุกท่าเรือ ที่ท่าเรือจะมีรถโดยสารจอดคอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปยังหาดต่างๆ


ภายในท่าเรือหน้าด่าน

ทางเดินบริเวณท่าเรือ

บริเวณที่ซื้อตั๋วโดยสาร

ท่าเรือหน้าด่าน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --