ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,548

อ่าวลุงดำ เกาะเสม็ด

อ่าวลุงดำ เกาะเสม็ด

อ่าวลุงดำ เกาะเสม็ด: อยู่ติดกับหาดแสงเทียน บรรยากาศดีที่พักไม่แพงเป็นชายหาดสลับกับโขดหิน ทิวทัศน์ดี เหมาะแก่การตกปลาบนสะพานที่ยื่นออกไป ปลาชุม สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้

สะพานที่ขึ้นชื่อของอ่าวลุงดำ สามารถเดินไปชมบรรยากาศทะเลได้

สะพานบริเวณอ่าวลุงดำ

ชายหาดบริเวณอ่าวลุงดำ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --