ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,486

อ่าวแสงเทียน เกาะเสม็ด

อ่าวแสงเทียน เกาะเสม็ด

หาดทรายขาวยามน้ำลงจะเห็นปูเกาะตามโขดหิน มีบ้านพักชื่อ แสงเทียนรีสอร์ท เน้นความสงบหาดทรายที่นี่สะอาดกว่าที่หัวเกาะ พวกที่ชอบกินลมชมดาวเหมาะกับหาดนี้เป็นที่สุด

ชายหาดบริเวณอ่าวแสงเทียน

อ่าวแสงเทียน

หาดทรายสีขาวบริเวณหาดแสงเทียน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --