ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,663

อ่าวหวาย เกาะเสม็ด

อ่าวหวาย เกาะเสม็ด

อ่าวหวาย เกาะเสม็ด เป็นหาดที่มีทรายขาวละเอียดมีต้นเทียนยาวตลอดแนวเหมาะแก่การเล่นน้ำ อยู่ฝั่งตะวันออกค่อนข้างมาทางท้ายเกาะ มีที่พักและร้านอาหารเพียงแห่งเดียว การเดินทางใช้บริการเรือของ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท

 

ชายหาดบริเวณอ่าวหวาย

อ่าวหวาย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --