ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,973

เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส

เรือหลวงประแส (ลำที่ 2) เมื่อเข้าประจำการในกองทัพเรือ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติการรบในคราบสมุทรเกาหลีต่อจากเรือหลวงประแสลำที่หนึ่ง ปฏิบัติการทางทะเลที่ญี่ปุ่น ปฏิบัติการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมัน และรักษาอาณาเขต ดินแดนอธิปไตยของประเทศ ด้วยการแล่นลาดตระเวนไปทั่วอ่าวไทย จนกระทั้งในปี พ.ศ.2537 เรือหลวงประแสที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน ทำให้ตัวเรือมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่คุ้มกับการซ่อมทำ กองทัพเรือจึงได้ปลดประจำการ และนำมาใช้ในการฝึกภาคทางเรือของนักเรียนนายเรือแทน หลังจากนั้นไม่นาน เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้เสนอโครงการก่อสร้างอนุสรณ์เรือหลวงประแส ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้ผู้คนทั่วไปได้ชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ในอดีต และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง นับแต่นั้นมาเรือหลวงประแสดังกล่าวจึงถูกเคลื่อนย้ายมาตั้งอยู่ในบริเวณปากน้ำประแส จนถึงปัจจุบัน

เรือหลวงประแส ลำที่2 เป็นเรือ ประเภท เรือฟริเกต ชื่อเดิม USS.GALLUP (PF-47) INTERNATIONAL CALLSING “HSXX” เป็นเรือในชั้น Tacoma CLASS สร้างที่บริษัท CONSOLIDATEC STELL CORPORATION ในอู่ต่อเรือที่เมืองวิลมิงตัน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วางกระดูกงูเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2486 ปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2486 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2487 เริ่มประจำการใน ทร.สหรัฐอเมริกา ช่วง พ.ศ. 2487-2488 และ พ.ศ. 2493-2494 ราชนาวีไทยขอซื้อด้วยการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2494 ที่อู่โยโกสุกะ ประเทศญี่ปุ่น และกลับมาประจำการในสังกัด กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ (กปด.กร. ปัจจุบันคือ กองเรือฟริเกต ที่1) เมื่อ พ.ศ. 2498

เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส

ภาพมุมสูงเรือรบหลวงประแส

ภาพมุมสูงเรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส

ภาพมุมสูงเรือรบหลวงประแส

ภาพมุมสูงเรือรบหลวงประแส

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --