ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 470

ทุ่งโปร่งทอง

ทุ่งโปร่งทอง

ทุ่งโปรงทอง อยู่ใกล้กับปากน้ำประแส แหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ พลังที่สุดแสนบริสุทธิ์ปกคลุมอยู่ มีสะพานไม้ทอดยาวกลางป่าอันสมบูรณ์ และมีความงดงาม 3 เวลา 3 อารมณ์ สบายๆ กับแสงสีทองกว้างไกลสุดสายตา ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จำนวนป่าสีทองมหาศาล ที่จะช่วยเติมเต็มพลังกับร่างกาย จิตใจ และความคิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง

ป่าโกงกาง

ป่าโกงกาง

ศาลานั่งถ่ายภาพ

ศาลานั่งถ่ายภาพ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

มุมนี้มองเห็นแต่ต้นไม้เยอะมาก

มุมนี้มองเห็นแต่ต้นไม้เยอะมาก

จุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเยอะมาก

จุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเยอะมาก

บรรยากาศภายในป่าโกงกาง

บรรยากาศภายในป่าโกงกาง

ถ่ายภาพกันแบบชิวๆ

ถ่ายภาพกันแบบชิวๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --