ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,328

ทุ่งโปร่งทอง

ทุ่งโปร่งทอง

ทุ่งโปรงทอง อยู่ใกล้กับปากน้ำประแส แหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ พลังที่สุดแสนบริสุทธิ์ปกคลุมอยู่ มีสะพานไม้ทอดยาวกลางป่าอันสมบูรณ์ และมีความงดงาม 3 เวลา 3 อารมณ์ สบายๆ กับแสงสีทองกว้างไกลสุดสายตา ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จำนวนป่าสีทองมหาศาล ที่จะช่วยเติมเต็มพลังกับร่างกาย จิตใจ และความคิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง

ป่าโกงกาง

ป่าโกงกาง

ศาลานั่งถ่ายภาพ

ศาลานั่งถ่ายภาพ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

สะพานเดินเล่นชิวๆ

มุมนี้มองเห็นแต่ต้นไม้เยอะมาก

มุมนี้มองเห็นแต่ต้นไม้เยอะมาก

จุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเยอะมาก

จุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเยอะมาก

บรรยากาศภายในป่าโกงกาง

บรรยากาศภายในป่าโกงกาง

ถ่ายภาพกันแบบชิวๆ

ถ่ายภาพกันแบบชิวๆ

โครงการป่าในเมืองระยอง

โครงการป่าในเมืองระยอง

จุดนั่งเรือชิวทิวทัศน์

จุดนั่งเรือชิวทิวทัศน์

จุดนั่งเรือชิวทิวทัศน์

จุดนั่งเรือชิวทิวทัศน์

บรรยากาศภายในป่าโกงกาง

บรรยากาศภายในป่าโกงกาง

บรรยากาศภายในป่าโกงกาง

บรรยากาศภายในป่าโกงกาง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ภาพมุมสูง ทุ่งโปร่งทอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --