ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 837

แก่งหลวงและถ้ำเอราวัณ

อยู่ในเขตบ้านแก่งหลวง ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 50 กม.ไปตามเส้นทางแพร่-ลำปาง กม.ที่ 69 เลี้ยวขวา 7 กม. มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 80 ไร่ เป็นบริเวณ ที่มีแม่น้ำยมไหลมารวมกันจนเป็นแอ่งขนาดใหญ่และลึก มีน้ำไหลตลอดปี กลางแม่น้ำมีโขดหิน เป็นบริเวณที่สวยงามมาก ส่วนถ้ำเอราวัณต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำยมไปยังอีกฟากหนึ่งเดินขึ้นเขาไปอีกกว่า 100 เมตรแล้วลงไปในถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายช้างเอราวัณ และหญิงอุ้มท้อง ตามตำนานของถ้ำแห่งนี้

ที่เที่ยวแนะนำ