ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,032

สะพานแขวนแก่งกระจาน

สะพานแขวนแก่งกระจาน

สะพานแขวนแก่งกระจาน ลักษณะเป็นสะพานที่เชื่อมเกาะเล็กๆในเขื่อนแก่งกระจาน กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยวิวสวยๆ สามารถเดินข้ามไปเที่ยวที่เกาะได้ และที่น่าสนใจคือยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ "สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก"

วิวสะพานสวยๆ มุมจากกล้องโดรน

วิวสะพานสวยๆ มุมจากกล้องโดรน

วิวด้านข้างสวยๆ ข้ามไปเกาะ

วิวด้านข้างสวยๆ ข้ามไปเกาะ

ต้นทางสะพานไปจนสุดปลายทาง

ต้นทางสะพานไปจนสุดปลายทาง

ต้นสะพานทางเดินข้ามสะพานแขวนแก่งกระจาน

ต้นสะพานทางเดินข้ามสะพานแขวนแก่งกระจาน

ระหว่างทางเดิน สะพานแขวนแก่งกระจาน

ระหว่างทางเดิน สะพานแขวนแก่งกระจาน

ด้านข้าง สะพานแขวนแก่งกระจาน

ด้านข้าง สะพานแขวนแก่งกระจาน

วิวสวยๆ สะพานแขวนแก่งกระจาน

วิวสวยๆ สะพานแขวนแก่งกระจาน

มองด้านข้าง ถ่ายวิวสะพาน

มองด้านข้าง ถ่ายวิวสะพาน

ถ่ายเข้าไปสะพาน

ถ่ายเข้าไปสะพาน

นักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก ไม่ใช่ช่วงเทศกาล

นักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก ไม่ใช่ช่วงเทศกาล

มุมด้านล่างสะพาน

มุมด้านล่างสะพาน

ด้านล่างนั่งเรือถ่ายภาพขึ้นไปบนสะพาน

ด้านล่างนั่งเรือถ่ายภาพขึ้นไปบนสะพาน