ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,587

Camel Republic

Camel Republic

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ โมร็อกโก ตะวันออก สีสันสดใส เป็นสวนสนุกที่ออกแนวรับลมร้อนด้วยอูฐ บนพื้นที่ถึง 35 ไร่ ในฤดูร้อน ภายใน แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน คือ โซนเครื่องเล่น โซนสวนสัตว์ และโซนร้านค้า


ค่าผ่านประตู

คาเมล รีพลับบลิค

สวนสัตว์และสวนสนุกเปิดใหม่

คาเมล รีพลับบลิค