ต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์
หน้าพระอุโบสถวัดปราสาท (หลังฝนตก) เขตพระอุโบสถ(ด้านหน้าโบสถ์มหาอุต) หลังพระอุโบสถ มุมสูงตรง พระอุโบสถมหาอุต มุมสูงต้นตะเคียน หน้าบัน พระอุโบสถ ประวัติพระอุโบสถ มหาอุต คือ ไม่มีช่องหน้าต่าง ประตูเข้าออกทางเดียว คล้ายๆกับที่วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถ วัดปราสาท สัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ศาลาไม้ทรงไทย ทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลา ศาลาไม้ทรงไทย ยังใช้งานอยู่ พระอุโบสถ-มหาอุต กุฏิไม้เก่าแก่ พระอุโบสถ เข้า-ออกทางเดียว (ด้านหลังพระอุโบสถ) ต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ ต้นตะเคียนยักษ์ ในเขตวัดฯ กุฎิเรือนไม้วัดปราสาท ดูขลัง

ต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์

ที่เที่ยวแนะนำ