ชื่อ เข้าดู วันที่
ทัวร์ 9 วัด นนทบุรี เดินสายขอพรเอาสิริมงคล

1. วัดเขมาภิรตารามเป็นอารามหลวงชั้นโท ได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น วัดแห่งนี้มีมหาเจดีย์ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีความสูง 30 เมตรอยู่ด้า...

1353 2020-02-03 12:02:23 1 ปี
22 วัดสวยๆ ทั่วไทย ในมุมสูง 2019

โปรดติดตามตอนต่อไป มีอับเดทเรื่อยๆ ครับ 1. วัดภูมินทร์ จ.น่าน ชมวิหารไทลื้อ จิตรกรรมฝาผนังระดับโลก ภาพกระซิบรัก ไหว้พระประธาน แวะช็อปซื้อสินค้าพื้นเม...

14023 2017-09-23 10:48:18 3 ปี
เที่ยวชมวัฒนธรรมมอญ ที่เกาะเกร็ด

    การล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด เริ่มต้นที่ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส สัญลักษณ์ของวัดคือ พระเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ทรงรามัญ ก่อนลงเรือ...

9507 2017-07-29 10:08:51 3 ปี
ที่พักแนะนำ