ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 695

ธุดงสถานถาวรนิมิต

ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง จากตัวเมือง แยกซ้ายมือจากถนนสุวรรณศรไป ตามทางหลวงสาย นครนายก-ท่าด่าน (ถนนสาย 3239) ระยะทางประมาณ 8 กม. มีทางแยกขวามือเข้าไปอีกประมาณ 6 กม. บริเวณธุดงสถานถาวรนิมิตมีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ติดกับเทือกเขาใหญ่ที่รายล้อมด้วยภูเขาขนาดเล็กและปานกลาง บริเวณมีไม้ยืนต้นร่มรื่น และเงียบสงบมีกุฏิปฏิบัติธรรม นับร้อยหลัง สำหรับพระภิกษุ สามาเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชน ผู้สนใจ ปฏิบัติธรรมทั่วไป ธุดงคสถานถาวรนิมิตนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิภาวรจิตตถาวรโรวงศ์มาลัย ติดต่อที่ (037) 313-596