ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 610

อ่างเก็บน้ำทรายทอง

อยู่ที่ต.เขาพระ ไปทางเดียวกับอ่านเก็บน้ำ ห้วยปรือเลยมา อีก 4 กม. เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กภูมิประเทศเป็นภูเขาคงความสวยงามตามธรรมชาติ เหนืออ่างเก็บน้ำ ขึ้นไปประมาณ 2 กม. มีน้ำตกชื่อ น้ำตกทรายทอง เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่มีน้ำเกือบตลอดปีต้องเดินเท้าเข้าไปจากอ่างเก็บน้ำ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที