ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 684

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

อยู่ที่ต.เขาพระ แยกซ้ายมือจากถนนไปน้ำตกสาริกา-นางรอง ตรงหลักกมที่ 1 ไปตามถนนเขาทุเรียน ระยะทางประมาณ 11 กม. เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก แต่มีผิวน้ำกว้างมีน้ำตลอดปีมีถนนรอบอ่างภูมิประเทศโดยรอบยังมีความงามตามธรรมชาติ ททท กำลังสนับสนุนให้การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อยใจของประชาชนและใช้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำของจังหวัดเนื่องจากมีศักยภาพในการเล่นเรือกรรเชียง เรือแคนูน้ำเรียบ เรือใบ และวินด์เซริฟ ในบางฤดู