ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 532

รอยพระพุทธบาทจำลอง เขานางบวช

อยู่ในมณฑปบนขอดเขา นางบวชตั้งอยู่ในท้องที่ ต.สาริกาห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 9 กม. เขานางบวช สูงประมาณ 100 เมตร ทางขึ้นมีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ชั้น รอยพระพุทธบาทนี้สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2401 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปี ระกา มีงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทในกลางเดือน 5 ของทุกปี