ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,237

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม ผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม ผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ

ตั้งอยู่ที่ถนนลำพูน-ดอยติประมาณ 1.5 กิโลเมตรจากตัวเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง เป็นสถานที่จัดแสดงและอนุรักษ์งานฝีมือผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ภายในมีการสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหมยกดอก การสาวไหม การย้อมไหมและการทอ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้เป็นความรู้เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร (053) 537512-3


ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ
 
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ

โต๊ะด้านหน้า 

ประตูด้านหน้า

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ

ที่เที่ยวแนะนำ