ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,801

กาดขัวมุง

กาดขัวมุง

ที่ลำพูนเขามีตลาดแปลกตรงที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำกวง มีการมุงหลังคา ปกติสะพานก็ไม่มีการมุงอะไร ทำให้ตลาดนี้เท่ห์ขึ้นมาทันตาครับ จริงๆแล้วตลาดนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นของ OTOP ส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นการซื้อของช๊อปปิ้งทางผ่านไปยังถนนสายวัฒนธรรมชุมชนเวียงยอง ทำให้อยู่ในโซนท่องเที่ยงและคึกคักตลอดเพราะได้ลูกค้าที่มาวัดวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารด้วย
 
 กาดขัวมุง ตั้งอยู่บริเวณบ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภ ุญชัยวรมหาวิหาร เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านในเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมชุมชนเวียงยอง หมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายโดยฝีมือชาวบ้าน ผ้าที่ผลิตจะเป็นผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากฝ้ายอื่น ๆ เป็นเส้นทางที่เหมาะกับการเดินเท้า หรือนั่งรถสามล้อถีบ ชมสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านอาทิ วัดต้นแก้ว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น
 
 ภายในชุมชนยังมีขัวมุงท่าสิงห์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ ผ้าฝ้ายยกดอกลำพูน สินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ เป็นต้น เปิดทุกวันเวลา 9.00-18.00 น.

 

ด้านหน้าขัวมุง

ด้านหน้าขัวมุง

ด้านข้างจะมีทางสำหรับมอเตอร์ไซร์วิ่งได้

ด้านข้างจะมีทางสำหรับมอเตอร์ไซร์วิ่งได้

ร้่านขายขนมของฝาก

ร้่านขายขนมของฝาก

ร้่านขายขนมของฝาก

ร้่านขายขนมของฝาก

ร้านขายผ้าขาวม้า

ร้านขายผ้าขาวม้า

ร้านค้าภายในกาดขัวมุง

ร้านค้าภายในกาดขัวมุง

ร้านค้าภายในกาดขัวมุง

ร้านค้าภายในกาดขัวมุง

ร้านค้าภายในกาดขัวมุง

ร้านค้าภายในกาดขัวมุง

ถุงผ้าของฝาก

ถุงผ้าของฝาก

ถุงผ้าของฝาก

ถุงผ้าของฝาก

เสื้อผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

เสื้อผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

ที่เที่ยวแนะนำ