ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,285

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดพระธาตุดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ 5 กิโลเมตรตามถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง พระครูบาศรีวิชัยเป็นพระเถรเจ้า นักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ผู้พัฒนาทั้งด้านจิตใจและด้านถาวรวัตถุให้แก่ชาวล้านนาไทยไว้อย่างอเนกอนันต์ ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2421-2481 ถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านอยู่ที่ ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จึงเป็นความภูมิใจอย่างใหญ่หลวงของชาวลำพูน ที่ได้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา


อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 

ตู้ไปรณีย์ส่งบุญ

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ด้านหลังครูบาศรีวิชัย

พระอุโบสถ

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ด้านหน้าทางเข้า

บันไดทางขึ้น

ภาพวิวมุมสูงของ ครูบาศรีวิชัย

ภาพวิวมุมสูงของ ครูบาศรีวิชัย

ครูบาศรีวิชัย ด้านข้าง

ครูบาศรีวิชัย ด้านข้าง

ที่เที่ยวแนะนำ