ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 487

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ตั้งอยู่ในเมืองลำพูน เลขที่ 10 ถนนวังซ้าย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย ภายในพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน เมืองที่มีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมเรียนรู้นำใจไมตรีของคนหละปูนผ่านภาพถ่ายในอดีต บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ต่างๆ ซึ่งที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีชีวิต เพราะมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการทุกเดือน โดยมีการจัดแสดงภาพเมืองลำพูน สิ่งของเครื่องใช้ และวิถึชีวิตของชาวเมืองลำพูนในอดีตได้อย่างงดงาม เข้าใจง่าย การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องประวัติศาสตร์เมืองลำพูนร้อยปี ห้องประวัติคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ และห้องวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ตั้งอยู่ในคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน สะท้อนให้เห็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของลำพูนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป้นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน เมืองที่มีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีชีวิต โดยมีการจัดแสดงภาพ เมืองลำพูน สิ่งขิงเครื่องใช้และวิ๔ีชีวิตของชาวลำพูนในอดีตได้อย่างงดงามและเข้าใจง่าย

ป้ายด้านหน้าของ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ป้ายด้านหน้าของ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ด้านใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ด้านใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

องค์พระ  จัดโชว์ใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

องค์พระ จัดโชว์ใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พระพุทธรุปปั้น พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พระพุทธรุปปั้น พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

โทรทัศน์สีขาวดำ ใน20 ปีที่แล้ว

โทรทัศน์สีขาวดำ ใน20 ปีที่แล้ว

โครงร่างสถานที่

โครงร่างสถานที่

ภาพเก่าที่ รัชกาลที่9 มาเยือน

ภาพเก่าที่ รัชกาลที่9 มาเยือน

รูปภาพถ่ายสมัยในตอนนั้น

รูปภาพถ่ายสมัยในตอนนั้น

ของโบราณได้เก็บไว้ให้มาชมที่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ของโบราณได้เก็บไว้ให้มาชมที่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ภาพในสมัยก่อน

ภาพในสมัยก่อน

ภาพในสมัยก่อน

ภาพในสมัยก่อน

พระพุทธรูปปูนปั้น

พระพุทธรูปปูนปั้น

ของโบราณ

ของโบราณ

ภาพในสมัยก่อน

ภาพในสมัยก่อน

ภาพในสมัยก่อน

ภาพในสมัยก่อน

ที่เที่ยวแนะนำ