ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,538

อ่างเก็บน้ำแม่กึม

อ่างเก็บน้ำแม่กึม

แยกจากทางหลวงสายท่าจักร-แม่ทาเข้าไป 3 กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่น มีชื่อเสียงในด้านการตกปลาธรรมชาติ


อ่างเก็บน้ำแม่กึม 

อ่างเก็บน้ำแม่กึม บรรยากาศดี้ดี

บรรยากาศน่านั่งตกปลามาก

ปูเสื่อนอนเล่นริมอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำแม่กึม

อ่างเก็บน้ำแม่กึม

บรรยากาศดีมากจริงๆ

ที่เที่ยวแนะนำ