ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,308

อุโมงค์ขุนตาล

อุโมงค์ขุนตาล

เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 1,352 เมตร สร้างขึ้นโดยชาวเยอรมันชื่อเอมิล ไอเซนโฮเฟอร์แต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะในระหว่างการสร้างอุโมงค์เกิดสงครามโลกครั้งที่1 ทำให้นายเอมิลเดินทางกลับประเทศ ต่อมาปี พ.ศ.2460 กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งการรถไฟฯเสด็จมาเป็นแม่งานก่อสร้างจนเสร็จในปีพ.ศ. 2461

เส้นทางเดินรถไฟของ สถานีขุนตาล

เส้นทางเดินรถไฟของ สถานีขุนตาล

รางรถไฟ ไปจนถึงอุโมงค์ขุนตาล

รางรถไฟ ไปจนถึงอุโมงค์ขุนตาล

ซุ้มอุโมงค์ขุนตาล สวยงามมาก

ซุ้มอุโมงค์ขุนตาล สวยงามมาก

ซุ้มอุโมงค์ขุนตาล ไม่เหมือนใคร

ซุ้มอุโมงค์ขุนตาล ไม่เหมือนใคร

ซุ้มอุโมงค์ขุนตาล ภายในมืดมาก

ซุ้มอุโมงค์ขุนตาล ภายในมืดมาก

รางรถไฟที่มีทั้งหมด 3 ช่อง

รางรถไฟที่มีทั้งหมด 3 ช่อง

รถไฟยังไม่เข้าสถานี

รถไฟยังไม่เข้าสถานี

ซุ้มอุโมงค์ขุนตาล ไม่เหมือนใคร

ซุ้มอุโมงค์ขุนตาล ไม่เหมือนใคร

ประตูทางเข้า

ประตูทางเข้า

ในที่สุดก็มีรถไฟแวะผ่านมา

ในที่สุดก็มีรถไฟแวะผ่านมา

รางรถไฟที่เต็มไปด้วยเรื่องราว

รางรถไฟที่เต็มไปด้วยเรื่องราว

ที่เที่ยวแนะนำ