ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,071

สะพานขาวทาชมภู

สะพานขาวทาชมภู

สะพานขาวทาชมภู ตั้งอยู่บริเวณบ้านทาชมภู หมู่ 4 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน อยู่ระหว่างสถานีขุนตานกับสถานีทาชมภู สะพานคอนกรีตรูปโค้งสีขาวตั้งตระหง่านแข่งกับสีสันของธรรมชาติ ตัดกับท้องทุ่งและขุนเขาสีเขียวของต้นไม้ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีขุนตานกับสถานีทาชมภู เป็นสะพานประวัติศาสตร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2461 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2463 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟจากลำปางมายังเชียงใหม่

ภาพมุมสูง ของสะพานขาวทาชมภู มองเห็นวิวด้านหลังเป็นภูเขา

ภาพมุมสูง ของสะพานขาวทาชมภู มองเห็นวิวด้านหลังเป็นภูเขา

สะพานขาวทาชมภู มองเห็นแม่น้ำ ด้านหลังเห็นพระอาทิตย์ตกหลังภูเขา

สะพานขาวทาชมภู มองเห็นแม่น้ำ ด้านหลังเห็นพระอาทิตย์ตกหลังภูเขา

สะพานขาวทาชมภู ช่วงสายๆของวัน

สะพานขาวทาชมภู ช่วงสายๆของวัน

สะพานขาวทาชมภู บรรยากาศที่วิวภูเขาสวยงามมาก

สะพานขาวทาชมภู บรรยากาศที่วิวภูเขาสวยงามมาก

สะพานขาวทาชมภู

สะพานขาวทาชมภู

ที่เที่ยวแนะนำ