ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 849

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง

เป็นเจดีย์หมู่ 5 องค์ อยู่ในบริเวณที่สันนิษฐานว่า จะเป็นเวียงเก่าลี้ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้เพียง 2 กิโลเมตร อยู่ไม่ไกลจากพระธาตุเจดีย์ดวงเดียว

วัดพระธาตุห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง) สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณเวียงเก่าลี้ เพราะมีซากกำแพงและคูเมืองตั้งเป็นแถว

ตามตำนานกล่าวว่า พระนางเจ้าจามเทวี กษัตริย์ครองเมืองหริกุญไชย ได้ยินข่าวจากราษฎรเมืองลี้ว่ามีดวงแก้ว 5 ดวง ปรากฏเห็นอยู่บ่อยครั้ง จึงได้เสด็จมาดูด้วยพระองค์เอง เวลากลางคืนจึงได้ทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างจากดวงแก้วทั้ง 5 ดวง ลอยอยู่บนกองเดิน 5 กอง จึงได้สอบถามความเป็นมาก็ทราบว่า คือ พระเมโตธาตุ (น้ำไคลมือ) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยล้างพระหัตถ์ และน้ำก็ไหลผ่านปลายนิ้วทั้ง 5 ลงพื้นดิน พระนางจึงเกิดศรัทธาสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบกองดินทั้ง 5 กองไว้

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง พระธาตุสีทองงดงาม

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง พระธาตุสีทองงดงาม

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง วิวด้านหลังเป็นไร่ แต่ช่วงนี้อากาศร้อน เลยไม่ค่อยเขียว

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง วิวด้านหลังเป็นไร่ แต่ช่วงนี้อากาศร้อน เลยไม่ค่อยเขียว

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง มุมภาพโดนสวยๆ

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง มุมภาพโดนสวยๆ

ด้านหน้าของพระธาตุเจดีย์ห้าดวง

ด้านหน้าของพระธาตุเจดีย์ห้าดวง

ค่าธรรมเนียม

-

การเดินทาง

ตั้งอยู่ที่ตำบลลี้ สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ประมาณ 2 กิโลเมตร

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ในวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุห้าดวง

ที่เที่ยวแนะนำ