ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,166

วัดพระบาทห้วยต้ม

วัดพระบาทห้วยต้ม

เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้ เป็นวัดประจำหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยง วัดพระบาทห้วยต้มมีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีสิ่งก่อสร้างทำจากศิลาแลงที่ขุดได้จากบ่อศิลาแลงด้านหลังของวัด และมีองค์พระธาตุที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม บูรณะก่อสร้างจากศรัทธาของบรรดาชาวกะเหรี่ยงที่มีต่อครูบาชัยวงศา พระอาจารย์ชื่อดังทางภาคเหนือ ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้นอกจากจะทำไร่ทำสวนแล้ว ยังมีอาชีพเป็นช่างฝีมือ ทอผ้า ทำสร้อยคอ และเครื่องเงินเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน

ภาพมุมสูงของ วัดพระบาทห้วยต้ม

ภาพมุมสูงของ วัดพระบาทห้วยต้ม

ภาพมุมสูง ของวัดพระบาทห้วยต้ม

ภาพมุมสูง ของวัดพระบาทห้วยต้ม

วัดพระบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่อบอุ่น

วัดพระบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่อบอุ่น

วัดพระบาทห้วยต้ม มองเห็นรอบๆ ไกลๆมองเห็นหลังคาบ้าน

วัดพระบาทห้วยต้ม มองเห็นรอบๆ ไกลๆมองเห็นหลังคาบ้าน

วัดพระบาทห้วยต้ม

วัดพระบาทห้วยต้ม

ศิลาแลง ขุดได้จากบ่อศิลาแลงด้านหลังของวัด

ศิลาแลง ขุดได้จากบ่อศิลาแลงด้านหลังของวัด

ศิลาแลง ขุดได้จากบ่อศิลาแลงด้านหลังของวัด

ศิลาแลง ขุดได้จากบ่อศิลาแลงด้านหลังของวัด

วิวพระอาทิตย์ยามเย็น

วิวพระอาทิตย์ยามเย็น

การเดินทาง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที่ 46-47 เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณทางเข้ามีอนุสาวรีย์พระครูบาชัยวงศาตั้งอยู่

ที่เที่ยวแนะนำ