ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 50

บ้านจ้างหลวง

ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 9 บ้านข่อย ตำบลบ้านร้อง ก่อตั้งโดย ครูคำอ้าย เดชดวงตา เป็นที่รวบรวมงานไม้แกะสลักซึ่งเป็นผลงานของผู้ก่อตั้ง สิ่งที่น่าสนใจ คือ เรือนเก็บงาน แกะสลักเป็นเรือนไม้หลังใหญ่รูปช้าง แทบทุกส่วนของอาคารจะตกแต่งด้วยศิลปะที่กลมกลืน นอกจากนี้บ้านจ้างหลวงยังเป็นโรงเรียนฝึกอบรม และสอนงานศิลปกรรม โดยเฉพาะงานประติมากรรมไม้แกะสลัก สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจริง ในการสร้างงานศิลปะ และเพื่อสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น   ผู้สนใจติดต่อ โทร. (054) 220-380 การเดินทาง ใช้เส้นทางสายงาว-พะเยา หากเดินทางจากตัวเมืองใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อถึงจะพบอาคารรูปช้างตั้งอยู่ริมถนน