ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 67

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

มีเนื้อที่ประมาณ 758,750 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภองาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 66 กม. ตรงกม.ที่ 665-666 แยกเข้างทางลูกรังประมาณครึ่งกม. รถยนต์เข้าถึงเชิงถ้ำภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย สลับซับซ้อนและมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยมากมายที่มีความสวยงามแตกต่างกันไป พ.ศ. 2496 ดังปรากฎหลักฐานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ภายในถ้ำ ไม่มีบ้านพักบริการ รายละเอียดติดต่อฝ่ายจัดการอุทยานแห่งชาติ โทร 579-5734, 579-7223